Go To นครปฐม….

 

วันเสาร์ที่8 กันยายน ได้ไปทัศนศึกษาที่นครปฐม
-พระราชวังสนามจันทร์
-องค์พระปฐมเจดีย์
-ตลาดน้ำวัดดอนหวาย
-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

สนุกมากๆ อยากไปกับร.ร.เสาไห้อีก
แต่คงไปไม่ได้แล้วเพราะปีนี้เป็นสุดท้ายแล้วที่จะเรียนส.ว.

รักเพื่อนๆทุกคน…(Ploy)

โฆษณา